Okenní parapet

Okenní parapet vyrobený z pískovce, může se také použít jako okrasná římsa

Pískovcová římsa

Okenní parapet, římsa

Cena dopraveného na vyžádání

2400,-kč