Kovolitectví – dokážeme cokoliv z kovu

Ano, i toto dokážeme. Jedná se o umělecké kovolitectví, nikoliv o přesní lití. Sléváme tyto barevné kovy: měď, cín, olovo, zinek, hliník a jejich legury. Nejběžněji používané formy na slévání jsou pískové a silikonové formy. Dokážeme také slévat technologií na ztracený vosk. Modely pro lití můžeme vytvořit dle Vašich představ nebo dokážeme kopírovat dodaný model. Mezi nejčastěji vyráběné modely patří nápisové desky, pamětní desky, orientační systémy, prostorové modely jako jsou busty, svícny, zvony, mobiliáře kostelů nebo třeba pamětní mince a medaile. Ceny za kovolitectví jsou tvořeny vždy individuálně na základě zvoleného materiálu a náročnosti formy.